Matky a dcéry

pridané: 04.11.2016

Najbližšia podnetná akcia s Taťjánou Horkou a Zuzkou Bajkaiovou. Všetci ste pozvaní :)viac informácií

CISÁROVNY

pridané: 04.11.2016

Rehabilitácia pôrodných zážitkov - úvodný seminárviac informácií

Škola lásky v rodine

pridané: 03.11.2016

Škola lásky v rodine - najbližšia AKCIA!!! 14.05.2015 v Bratislaveviac informácií

Jiřinka Prekopová opäť oslavuje

pridané: 05.10.2015

Po roku je tu opäť oslava narodenín Jiřinky Prekopovej. Vítaný je každý terapeut v TPO, či lektor Školy lásky v rodine. viac informácií

Autogramiáda a jednodňový seminár ŠKOLA LÁSKY Jiřiny Prekopovej

pridané: 04.09.2015

Jiřina Prekopová mieri opäť na Slovensko. Tentoraz aj v sprievode svojej žiačky a kolegyne Taťjány Horkej.viac informácií

Jiřina Prekopová hosťom Adely Banášovej

pridané: 13.04.2013

Trochu inak v SND: Jiřina Prekopová hosťom Adely Banášovejviac informácií

Terapia pevným objatím

pridané: 17.01.2013

Terapia pevným objatímviac informácií

spustili sme stránku o TPO :)

pridané: 04.12.2012

Vitajte na novej stránke o terapii pevným objatím. Máte možnosť dozvedieť sa základné informácie o tejto úžasnej terapii, prečítať si niečo o jej zakladateľke, alebo vyhľadať certifikovaného ...viac informácií

Je pre mňa vhodná TPO?

Terapia pevným objatím (ďalej TPO) je určená pre osudovo spojených ľudí tj. pre rodičov a deti (v akomkoľvek veku) a partnerov v dlhodobom vzťahu. Vekové obmedzenie neexistuje. Dokonca môže dôjsť k zmiereniu s už zosnulým človekom (za pomoci vizualizácie v náručí zvoleného zástupcu).

Tým, že si vo vzájomnom pevnom objatí dovolíme ventilovať svoje negatívne emócie ako hnev, zlosť, ale i bolesť a sklamanie dávame priestor láske, ktorá nastúpi na ich miesto. V procese konfrontácie si tak obidve strany hlboko prežijú a uvedomia svoj vlastný smútok a bolesť a vžijú sa do bolesti druhého. Tento náhľad im umožní vzájomné porozumenie a zmierenie. Umožní im milovať za každých podmienok.

Terapiu pevným objatím môže viesť iba vyškolený odborník, absolvent štvorročného terapeutického výcviku. Týka sa to aj rád, prednášok a seminárov na túto tému. Účasť na víkendovom seminári alebo čítanie kníh Jiřiny Prekopovej nie je dostatočnou kvalifikáciou pre vedení terapie.
 

Druhy TPO:

1. podpora spojenia medzi matkou a dieťaťom alebo otcom a dieťaťom - a to i v dospelom veku dieťaťa

2. rehabilitácia pôrodných zážitkov  - "znovunapojenie na matku" (a to v každom veku)
Rehabilitácia pôrodu slúži k vytvoreniu novej korektnej skúsenosti v tých prípadoch, keď pôrod nemohol prebehnúť prirodzeným spôsobom alebo v dobe tesne po narodení nebola vytvorená väzba medzi matkou a dieťaťom (predčasný pôrod a následne inkubátor, cisársky rez, problémy v tehotenstve, úvahy o potrate, neprijatie dieťaťa matkou, apod.) V žiadnom prípade sa nejedná o retraumatizáciu klienta! Všetky vplyvy v tehotenstve sú priznané, ale s tým, že tentoraz to dopadne dobre, „silná matka to zvládne“.  Okrem traumatizácie počas pôrodu utrpel novorodenec spolu s matkou i pretrhnutím ich väzby. Obnovenie tejto prerušenej väzby je tiež cieľom terapie. Pokiaľ nie je možná prítomnosť vlastnej matky, môže ju nahradiť iná žena.

Vedľajšia forma: materská starostlivosť -  tzv. dosýtenie materskej starostlivosti cieľom tejto terapie je uvedomiť si vlastné obavy z raného detstva spojené so samoutešovaním, a dosýtiť potrebu materskej starostlivosti. Optimálna je prítomnosť vlastnej matky, pokiaľ to nie je možné, môže ju nahradiť niekto iný.

3. manželské zmierenie - zmierenie manželov v manželskej kríze
Vedľajšia forma: rozlúčenie manželov pomocou TPO. V prípade, keď sa rozchodu manželov už nedá zabrániť, je správne rozísť sa v úcte. Proces je vhodné podstúpiť len vtedy, keď sa obaja partneri na rozchode dohodli. Kontraindikácia  je, ak má jeden z nich nádej, že sa manželstvo zachráni.

4. zblíženie manželov v spoločnom spánku - táto terapia kladie dôraz na spánok v bezprostrednej blízkosti dospelého človeka. Malé deti sa necítia nikdy isté, keď musia spať samé. Tento existenciálny pocit neistoty nevníma človek priamo, v dospelom veku mu ale spôsobuje strach a stresové stavy. Ďalším symptómom je stres spôsobovaný tesnou blízkosťou tiel. Človek s týmto symptómom nedokáže spať s iným "telo na telo".

5. pomocou vizualizácie - zmierenie s neprítomnými rodičmi alebo súrodencami, s  rozvedeným manželom, manželkou, oplakanie zosnulého (v prípade, keď nemohlo dôjsť k rozlúčeniu so zosnulým), oslobodenie od ľahko spracovateľných tráum

Zmierenie sa s vlastnými rodičmi hrá v rodičovstve dôležitú úlohu. Než sa partneri zoberú, mali by sa zmieriť so svojou matkou a otcom, pochopiť ich príbeh a prijať ich vo svojom srdci. Je možné im povedať: „Síce som od teba, oci, mami nedostal všetko, čo by som potreboval, ale to podstatné áno. A ja to beriem s úctou a vďačnosťou. A ten zvyšok doženiem sám s tou životnou silou, ktorú som od vás dostal.“ Tieto vety používam pri uzmierovaní detí s rodičmi ako rituál. Sú veľmi dôležité.
                                                                                                                           Jiřina Prekopová

 

Kontraindikácie TPO:

 • úmysel použiť TPO ako výchovný prostriedok k poslušnosti
 • chronicky afektívna ambivalencia objímajúceho rodiča (ani "áno" ani "nie")
 • ak je jeden z rodičov proti TPO, pričom obaja majú opatrovateľské práva (dieťa takým rozkolom medzi rodičmi zneistie)
 • ak objímajúci rodič odmieta poriadok v rodinnom systéme
 • v prípade výskytu psychózy či ťažkej hraničnej poruchy osobnosti
 • v prípade sexuálneho zneužívania zo strany rodiča, ktorý chce dieťa pevne objímať

Ciele TPO:

 • prehľad cieľov zobrazuje súčasne chronologický priebeh sedení terapie pevným objatím a ich dôsledkov. Cesta je teda doslova cieľom.
 • emocionálna konfrontácia
 • pripustenie a kultivácia agresivity
 • vzájomné vcítenie (empatia)
 • zvládnutie konfliktu
 • emocionálne naplnenie systemického poriadku
 • rehabilitácia väzby, ktorá často neexistovala
 • obnovenie lásky, ktorá už prúdila
 • bezpečie a sloboda


 

copyright © 2011 www.szuslh.sk, design by artlandia, develop by creative solution
Súkromná základná umelecká škola, Hradná 340, 033 01 Liptovský Hrádok
IČO: 37811291, DIČ: 2021702353, GPS: N 49° 02' 26.96'', E 19° 43' 43.86''