Matky a dcéry

pridané: 04.11.2016

Najbližšia podnetná akcia s Taťjánou Horkou a Zuzkou Bajkaiovou. Všetci ste pozvaní :)viac informácií

CISÁROVNY

pridané: 04.11.2016

Rehabilitácia pôrodných zážitkov - úvodný seminárviac informácií

Škola lásky v rodine

pridané: 03.11.2016

Škola lásky v rodine - najbližšia AKCIA!!! 14.05.2015 v Bratislaveviac informácií

Jiřinka Prekopová opäť oslavuje

pridané: 05.10.2015

Po roku je tu opäť oslava narodenín Jiřinky Prekopovej. Vítaný je každý terapeut v TPO, či lektor Školy lásky v rodine. viac informácií

Autogramiáda a jednodňový seminár ŠKOLA LÁSKY Jiřiny Prekopovej

pridané: 04.09.2015

Jiřina Prekopová mieri opäť na Slovensko. Tentoraz aj v sprievode svojej žiačky a kolegyne Taťjány Horkej.viac informácií

Jiřina Prekopová hosťom Adely Banášovej

pridané: 13.04.2013

Trochu inak v SND: Jiřina Prekopová hosťom Adely Banášovejviac informácií

Terapia pevným objatím

pridané: 17.01.2013

Terapia pevným objatímviac informácií

spustili sme stránku o TPO :)

pridané: 04.12.2012

Vitajte na novej stránke o terapii pevným objatím. Máte možnosť dozvedieť sa základné informácie o tejto úžasnej terapii, prečítať si niečo o jej zakladateľke, alebo vyhľadať certifikovaného ...viac informácií

Rodinné konštalácie

Terapia pevným objatím je často doplňovaná Rodinnými konštaláciami, tzv. stavaním rodinných systémov, nerozlučne spojených s menom Berta Hellingera. Zosilňujú a doplňujú účinok TPO, čo platí i obrátene - TPO je častým a vhodným pokračovaním stavania rodinných systémov. V ponímaní TPO nie sú rodinné konštalácie samoúčelným prvkom, ale napomáhajú lepšiemu pochopeniu a riešeniu klientovej situácie.

Existujú skryté dynamiky, ktoré spojujú jednotlivcov s jeho vlastnou rodinou. Tieto dynamiky je možné skúmať práve pomocou stavania rodinných systémov. Rodinné systémy ukazujú, že každá rodina, každé pokolenie má niečo ako vlastné "svedomie".

"Keď človek chce do hĺbky pochopiť rodinné konštalácie, musí sa zbaviť tradičných predstáv o terapii. To, čo tu robíme je úplne iný proces. Tak napríklad podľa terapie si človek rieši problémy krok za krokom, nezriedka po dobu niekoľko rokov. Pri rodinných konštaláciách je to úplne iné a vy sa musíte, ak tomu chcete rozumieť a ak to na vás má skutočne hlboko pôsobiť, vzdať predstavy lineárneho procesu, procesu trvajúceho dlhý čas, procesu „práce na sebe“. Rodinné konštalácie sú v podstate jednorazová záležitosť. Dôjde k tomu v okamžiku a tento okamžik je mimo čas. To, že sa to deje mimo čas, môžeme doložiť napríklad tým, že v jednej konštalácii stojí jedna žena, jej syn a jej pradedo, ktorý je už 50 rokov mŕtvy. Ale vo chvíli konštalácie je pradedo rovnako prítomný ako osoba, ktorá si konštaláciu stavia.
To teda znamená, že čas je tu zrušený. Vychádzame z lineárneho času, v ktorom jedno vyplýva z druhého a dostávame sa do inej roviny, v ktorej sa vracia veciam, ktoré sa vďaka určitým udalostiam dostali do neporiadku, ich poriadok. Keď je konštalácia na konci, vraciame sa, dalo by sa povedať, do našej časovej roviny. Potom odídeme domov a niekedy to ešte trvá dosť dlho, než sa to, čo sme prežili, vnútorne správne prejaví, než to cvakne alebo dosadne. Tento proces je však už dávno ukončený; to, čo bolo potrebné urobiť, už je preč. Čo je potrebné urobiť viac? Treba to nechať prejsť a nerobiť nič."

(B. Hellinger, seminár 25. 10. 2001 v Lipsku)

 

UPOZORNENIE:

Rodinné konštelácie sa stali módnou záležitosťou. "Na trhu" sa objavuje mnoho ponúk rôznych kvalít, či skôr "nekvalít". Venujte preto pozornosť tomu, kto dané konštelácie vedie a či ponúka následnú starostlivosť pre klientov. Certifikovaní terapeuti TPO pristupujú k rodinným konšteláciám podľa etických noriem a pravidiel daných J. Prekopovou a preto sú rodinné konštelácie pod ich vedením bezpečné.

R. a E. Noskovi o rodinných konšteláciách:
(Manželia Noskovi absolvovali prvý výcvik TPO v Čechách. Sú skúsenými terapeutmi TPO a venujú sa tiež rodinným konšteláciám. Pôsobia v Hradci Králové. Viac na www.trenujmozek.wz.cz)

Táto metóda sprostredkováva pomocou krátkodobého postupu hlboko pôsobiaci obraz vlastnej rodinnej konštelácie. Tým pomáha dostať sa ku koreňom najrôznejších vážnych životných ťažkostí, ktoré nám nedovoľujú jednať v súlade s vlastnou žiaducou identitou ako zdravý dospelý človek. Príčiny týchto ťažkostí je potrebné vyzdvihnúť z nevedomej oblasti do nášho vedomia, aby sme sa vedeli s nimi vysporiadať. Nesmie chýbať ochota zmieriť sa a prijať skutočnosť takú, aká je. Zvlášť v spojení s terapiou pevným objatím podľa Prekopovej nám pomôže prijať našich predkov so všetkým, čo k nim patrí tak, aby sme si mohli vážiť sami seba i to, čo sme po nich zdedili.

Klient podľa vlastných pocitov a videní postaví svoju súčasnú alebo pôvodnú rodinu a znázorní tak jej systém. Každého člena rodiny zastupuje jeden člen skupiny. Klient dá každému človeku také miesto v priestore, aké cíti, že má v jeho rodine. Zástupca potom vyciťuje za toho, koho zastupuje, bez toho aby do neho premietal svoje vlastné pocity. Terapeut podľa výpovedí a postojov zúčastnených hľadá chybu, ktorá pôsobí v rodinnom systéme, a rieši ju zmenou postavenia, až kým nenájde optimálny stav.

Stručne uvedené zákony platné pre správne fungovanie systému rodiny tak, ako ich na svojej prednáške v Prahe v r. 1999 uviedol Bert Hellinger.

 

1. Zákon nasledovania

Každý člen rodiny má právo na spolupatričnosť s ňou a ak je  mu táto spolupatričnosť odopretá, svedomie nevedome spôsobí, že vyradený člen dostane ešte jedno miesto v rodine. To sa stane tak, že vyradená osoba je v ďalšej generácii napodobňovaná nejakým iným členom rodiny, ktorý tak nemôže žiť vlastný život, ale žije život zavrhnutého. Vznikne jednoduchý prepletenec, ktorý však môže byť komplikovaný, pokiaľ ide o identifikáciu s jedincom opačného pohlavia. Postihnutý je potom ohrozený homosexualitou či transexualitou.
 

2. Zákon rovnováhy

Svedomie sa riadi vyrovnaním medzi ziskom a stratou. Ak utrpel niekto v rodine škodu napríklad postihnuté dieťa, ďalší súrodenci si netrúfajú plnohodnotne žiť svoj život, pretože cíti vinu za to, že sa im darí lepšie. Keď to postihnuté dieťa pozoruje, darí sa mu zle, pretože ich má rado.
 

3. Zákon poradia

V rodinách existuje skrytá postupnosť a každé previnenie proti tomuto poriadku je potrestané. Kto tu bol skôr, má prednosť pred tým, kto prišiel neskôr. Nejde o presilu, ide o prednosť a úctu.

I. rodičia majú prednosť pred deťmi
II. staršie dieťa má prednosť pred mladším
III. prvý partner má prednosť pred druhým
IV. vlastné dieťa má prednosť pred adoptovaným

Porušením týchto pravidiel sa dostávajú jednotliví členovia na nepatričné miesta napr. syn na miesto odmietnutého manžela. Pri tejto terapii je preto na záver dôležité vykázať členom ich skutočné miesta v rodinnom systéme a tiež prijať všetkých jeho právoplatných členov. Až vtedy, keď prepojenie do príbuzenských radov prebehne v láske a úcte, môže sa nám a prípadne i našim deťom dobre dariť.

Systemická terapia pomáha predovšetkým uvedomiť si hĺbku a šírku vzťahov, v ktorých žijeme a poukazuje na narušenie, ktoré vo vzťahoch vzniklo a ovplyvnilo celý rodinný systém. Potvrdzuje myšlienku celistvosti – nie sme len jednotlivci, ktorých náhoda dala dohromady. Všetci sme súčasťou jedného celku a každý z nás v ňom má svoje nezastupiteľné miesto. Medzi členmi rodiny vládne vzájomná solidarita a spolupatričnosť, všetkých spája svedomie rodu, ktoré stojí nad osobným svedomím a bráni česť každého člena. Pomáha navrátiť človeka do radov lásky a prijatia, vracia mu jeho dôstojnosť a jeho životnú rolu.

Bert Hellinger sa narodil roku 1925. Už v mladosti mal ťažkosti kvôli svojmu presvedčeniu, odmietal sa zúčastniť stretnutia „hitlerovskej mládeže“, gestapom bol označený kvôli spolupráci s katolíckou mládežníckou organizáciou za potenciálneho nepriateľa ríše. V 17 rokoch šiel bojovať do vojny, cez mnoho ťažkostí (vrátane pobytu v zajateckom tábore) sa nakoniec dostal do vojnového tábora v Belgicku. Hneď po vojne vstúpil do katolíckeho rádu, neskôr sa stal kňazom. Veľký vplyv na jeho myslenie malo tiež 16 ročné pôsobenie v Južnej Afrike, kde bol kňazom a misionárom v kmeni Zulu. Život v diametrálne inej kultúre mu dodal cit pre nahliadnutie na relativitu hodnôt v rôznych kultúrach. Po 25 rokoch odišiel z rádu a rozhodol sa pre štúdium psychoterapie. Prešiel psychoanalytickým výcvikom. Pred jeho skončením sa zoznámil s Janovovou primárnou terapiou a deväť mesiacov venoval štúdiu tohto prístupu. Kolegovia z výcviku jeho záujem o Janovov prístup nezdieľali, to bol tiež dôvod, prečo sa Hellinger od psychoanalýzy odvrátil. Zároveň hľadal ďalej. Venoval sa Gestalt terapii a transakčnej analýze. Analýzu scenárov z transakčnej analýzy (tj. opakujúce sa vzorce chovania vo vzťahoch) rozšíril naprieč generáciami. V tomto mu boli inšpiráciou predovšetkým myšlienky Boszormenyi-Nagye. Veľa sa venoval rodinnej terapii. Zúčastnil sa školenia v hypnoterapii Miltona Ericksona a NLP (neurolingvistické programovanie). Vplyv mal i Frank Farelly s jeho provokatívnou terapiou a Jiřina Prekopová s terapiou pevným objatím. Hellingerove rodinné konštelácie sa dajú vnímať ako integrácia rozmanitých smerov a prístupov.

(viac na www.hellinger.com)


 

 
 

copyright © 2011 www.szuslh.sk, design by artlandia, develop by creative solution
Súkromná základná umelecká škola, Hradná 340, 033 01 Liptovský Hrádok
IČO: 37811291, DIČ: 2021702353, GPS: N 49° 02' 26.96'', E 19° 43' 43.86''